รายการสินค้า เครื่องมือวัด เครื่องมือวัทยาศาสตร์

PDFพิมพ์อีเมล

รายการสินค้า เครื่องมือวัด เครื่องมือวัทยาศาสตร์

Scientific instruments  เครื่องมือวัดสภาพแวดล้อม เช่น เครื่องวัดแสง เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดอุณหภูมิ Environment Instruments

 • เครื่องวัดเสียง Sound Level Meter
 • เครื่องวัดแสง Light meter / Lux meter
 • เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น สัมพัทธ์ Digital thermometer / Digital Thermo-Hygrometer / Humidity meter
 • เครื่องวัดความชื้น ในเนื้อไม้ และ วัสดุอื่น Moisture meters
 • เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer / Air Velocity Meter
 • เครื่องตรวจจับแก็ส เครื่องตรวจจับแก็สรั่ว Gas Leak Detector / Gas Detector

Scientific instruments  เครื่องมือ ทางด้านอุตสาหกรรม และ วิทยาศาสตร์ ทั่วไป General Scientific Instrument & Industrial Instruments

 • กล้องจุึลทรรศน์ Microscope
 • ตู้อบ ตู้อบความร้อน Drying Oven
 • เครื่องฃั่ง เครื่องชั่งน้ำหนัก Scale Balance
 • เครื่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner
 • หม้อฆ่าเชื้อ Autoclave
 • เครื่องเหวี่ยงสาร Centrifuge
 • เครื่องดูดความชื้น ตู้ดูดความชื้น Desiccators
 • เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารให้ความร้อน Magnetic Stirrer / Hotplate Stirrer
 • เครื่องให้ความร้อน แผ่นให้ความร้อน Hotplate Hot plate
 • เครื่องเพาะเชื้อ Incubator
 • อ่างน้ำร้อน อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ Digital water bath / Analog water bath
 • ปั้มสูญญากาศ Vacuum Pump

Scientific instruments  เครื่องมือวัด ทางด้านอุตสาหกรรม และ วิทยาศาสตร์ ทั่วไป Measuring Instruments 

 • เครื่องมือวัดอัตราการไหล Air Flow Meter / Flow Meter
 • มัลติมิเตอร์ Digital Multimeter
 • เครื่องวัดความดัน Manometer
 • เครื่องวัดรอบ เครื่องวัดความเร็วรอบ Contact and Non-Contact digital tachometer
 • เครื่องวัดอุณหภูมิ Digital Thermometer
 • หัววัด สายวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคับเปิ้ล อาร์ทีดี Thermocouple K , J  and RTD
 • เครื่องวัดความหนา Thickness meter

Scientific instruments  เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำ Water quality instruments / Water Analysis Instruments

 • เครื่องวัดกรดด่าง pH meter
 • เครื่องวัดความนำไฟฟ้า Electrical Conductivity meter / EC meter
 • เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ Dissolved Oxygen Meters / DO meter
 • เครื่องวัดความเค็ม Salt meters / Salinity Meter
 •  เครื่องวัดคลอรีน Chlorine Meter
 • เครื่องวัดความขุ่น Turbidity Meter
 • เครื่องวัดความต่างศักย์ เครื่องวัด ORP ORP meter
 • เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer Brix meter
 • เครื่องวัดแบบมัลติพารามิเตอร์ วัดได้หลายค่าในเครื่องเดียว Multi-Parameter meter pH / ORP / Conductivity / Temperature
 • น้ำยามาตรฐาน น้ำยาบัฟเฟอร์ Standard Buffer Solution

 

 
แอด Line สอบถามได้คะ

ph meter

เพิ่มเพื่อน

สินค้าแยกตาม Brand