รายการสินค้า เครื่องมือวัด เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือวิทยาศาสตร์

PDFพิมพ์อีเมล


หมวดสินค้า ผลิตภัณฑ์ ทางด้าน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือวัด
environment-meter-menu.jpg เครื่องมือวัดหมวด เครื่องวัดสิ่งแวดล้อม
เครื่องวัดความเร็วลม/ Anemometer , เครื่องวัดแสง/ Lux Meter/ Light Meter , เครื่องวัดเสียง/ Sound Level Meter , เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น/ Thermometer Hygrometer , เครื่องวัดความชื้นวัสดุ ไม้ ธัญพืช etc/ Moisture Meter , เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น/ Temperature and Humidity Controller , เครื่องตรวจับแก็สรั่ว/Gas Detector/ Gas meter , เครื่องบันทึกข้อมูล อุณหภูมิและความชื้น/ Temperature Humidity Data logger , เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน/ Rain Gauge , เครื่องวัดค่าพีเอช ความชื้น ในดิน/ Soil pH Moisture Meter , Gas Detector/ เครื่องวัดแก็ส , เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide CO2 Meter , เครื่องวัดโอโซน Ozone meter , เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station , เครื่องวัดความดันบรรยากาศ Barometer , เครื่องวัดแสงยูวี UV Meter , เครื่องวัดแสง ครื่องวัดแสงอาทิตย์ Solar Meter , เครื่องวัดแอลกอฮอล์ Alcohol
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Measuring Instruments เครื่องมือวัด ด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัดหมวด เครื่องมือวัด งานอุตสาหกรรม
เครื่องวัดความเร็วลม/ Anemometer , เครื่องวัดอุณหภูมิ Digital Thermometer , เครื่องวัดความดันลม Manometer , เซ็นเซอร์วัดความดันลม Pressure Transmitter , เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer Stroboscope , โพรบวัดอุณหภูมิ Thermocouple probe Sensor RTD probe , เครื่องวัดความหนา Thickness meter , เครื่องวัดระยะ Distance Meter , เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter ,  มัลติมิเตอร์ Digital Multimeter , แคลมป์มิเตอร์ Clamp Meter Digital Multimeter , เครื่องวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า Power Analyzer , AC/DC Watt Clamp Meters  วัตต์มิเตอร์ ,  เครื่องทดสอบสายสัญญาณ Cable Tester Wire Tester , Phase Rotation Testers เครื่องตรวจวัดลำดับเฟส Phase Sequence Tester , เครื่องวัดแรงดึง แรงกด Force Gauge , LCR Meter เครื่องวัดรีซิสแตนซ์ Resistance Capacitance Inductance Meter , เครื่องวัดสนามแม่เหล็ก EMF Meter , นาฬิกาจับเวลา Stop Watch Timer , ป้ายแสดงเวลา อุณหภูมิ Temperature Indicator Display , Borescope กล้องส่องภายใน , Visco Meter เครื่องวัดความหนืด , Flow Meter เครื่องวัดปริมาตร อัตราการไหล , Surface Roughness Tester Gauge Meter เครื่องวัดความเรียบผิว , เครื่องวัดความแข็ง Hardness Tester
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water Quality Instruments เครื่องวัดคุณภาพน้ำ Water Analysis Instruments เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เครื่องวัดคุณภาพน้ำดื่ม น้ำทิ้ง น้ำเสีย มาตรฐานน้ำดื่ม น้ำทิ้ง เครื่องมือวัดหมวด เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ ของเหลว
เครื่องวัดพีเอช pH Meter , เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า EC Meter Conductivity Meter , เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ  DO Meter , เครื่องวัดค่าโออาพี ORP Meter , เครื่องวัดคลอรีน Chlorine Meter , เครื่องวัดค่าความขุ่น Turbidity Meter , เครื่องวัดความเค็ม Salinity Meter , เครื่องวัดแบบหลายพารามิเตอร์  pH/EC/DO/TDS Meter , เครื่องวัดค่าความหวาน Brix Refractometer ,  เครื่องวัดความกระด้าง Water Hardness Meter , เครื่องวัดค่าทีดีเอส เครื่องวัดของแข็งทั้งหมดในน้ำ  TDS Meter , เครื่องวัดค่า COD Meter , เครื่องควบคุม pH/EC/TDS/DO แบบติดตั้ง , เครื่องวัดความเปรี้ยว Acidity Meters เครื่องวัดความเปรี้ยว ความเป็นกรด , ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ Water Quality Test Kit ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ , น้ำยามาตรฐาน Standard Buffer Solution , หัววัดคุณภาพน้พ pH Electrode probe ,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
General Scientific Instrument เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทั่วไปGeneral Scientific & Industrial Instrument เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม ทั่วไป เครื่องมือวัดหมวด อุปกรณ์แลป LAB อุปกรณ์ในโรงงาน
เครื่องกวนสาร Magnetic Hotplate Stirrer , Vortex Mixer เครื่องผสมสารละลาย , Orbital Shaker เครื่องเขย่า , เครื่องล้างความถี่สูง Ultrasonic Cleaner , เครื่องชั่งน้ำหนัก Electronic Balance , Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน , Autoclave หม้อฆ่าเชื้อ ตู้อบความร้อนฆ่าเชื้อ Autoclave หม้อฆ่าเชื้อ , OVEN ตู้อบความร้อน , Incubator ตู้บ่มเชื้อ , Water Bath อ่างน้ำควบคุมอึณหภูมิ , กล้องจุลทรรศน์ Microscope , ปั้มสูญญากาศ Vacuum Pump , ตะเกียงมือถือ Handy Burner , เครื่องผลิตโอโซน Ozone Generator , DC Power Supply เครื่องจ่ายไฟตรง , Furnace เตาเผา

แอด Line สอบถามได้คะ

ph meter

เพิ่มเพื่อน

สินค้าแยกตาม Brand